Beste prijsgarantie
Full service
Eigen productie
100+ jaar ervaring
Beste prijsgarantie Full service Eigen productie 100+ jaar ervaring

Privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de diensten van Helios kalenders B.V. Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatstewijziging van dit Privacy Statement was op 02-08-2021.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Heeft u vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit Privacy Statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevensomgaan? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@helioskalenders.nl

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten/diensten en het beheren van de daaruit voortvloeienderelaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Met uw toestemming kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verwerken. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging engegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

Contactformulier

Als u een contactformulier op onze website invult dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording enafhandeling daarvan. Slechts met uw toestemming kunnen wij uw gegevens langer bewaren.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (zoalslaptop of pc) wordt opgeslagen. Onze website plaatst ten eerste functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast plaatst onze website analytische cookies,waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren.

Indien gewenst, kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor alle verschillende browsers de cookies weigeren.

Google Analytics

Via Google Analytics krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies omgegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de informatie op onze website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke computer) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derdenverschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacy beleid van Google (Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google) voor meer informatie.

Ontvangers

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening worden doorgegeven aan derden. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst,waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit Privacy Statement.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy rechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hyperlinks

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bel of mail ons en we helpen je graag!👋

Jennifer thumbsup
Bel of mail ons en we helpen je graag!👋

Van maandag t/m vrijdag staan we voor je klaar